Wijzigingen aan het reglement voor de interclubcompetitie

Er staan geen grote veranderingen op til, maar het is toch interessant om weten.

In alle competities die door de KBSB georganiseerd worden is de passieve aanwezigheid van GSM's en andere elektronische communicatiemiddelen in de speelruimte toegelaten, d.w.z. ze mogen er zijn maar ze dienen uitgeschakeld te zijn.
Indien een speler absoluut bereikbaar dient te blijven via GSM (dokter van wacht, ...), dient hij de arbiter hiervan op de hoogte brengen en tevens zijn GSM aan de arbiter te overhandigen, die dan eventuele oproepen onmiddellijk aan de speler kan melden.

...

Voor de door de KBSB georganiseerde tornooien geldt wat de toeschouwers betreft artikel 2d van haar tornooireglement, namelijk ieder gebruik van een elektronisch communicatiemiddel door een toeschouwer is verboden

...

Een speler mag zijn zet pas noteren nadat hij hem uitgevoerd heeft op het bord.

Men weze dus gewaarschuwd.